Harovník Fabián Václav

, malíř, jeden z prvních specialistů na nástěnnou malbu v pobělohorské době. Autor dekorací ambitů, kaplí a palácových síní i celoplošné dekorace císařského sálu Lobkovického paláce v Praze

Ottův slovník naučný: Harovník Fabián Václav

Harovník Fabián Václav, malíř a měšťan pražský XVI. stol. Kol r. 1635 patřil mu dům na Starém Městě a za švédského obležení (1639) byl poddůstojníkem měšťanské setniny. Rovněž horlivě účastnil se hájení města při druhém obležení r. 1648, kdy projevil takovou obětavost, že za to od cís. Ferdinanda III. povýšen byl do stavu vladyckého s příjmím ze Sferinů. R. 1660 provedl sedm scén k veselohře Nádhera (ryl Jan Smíšek). Bližší o jeho uměl. činnosti není známo. J-k.