Hašek Jaroslav

, český spisovatel, publicista a novinář. Po studiu na Českoslovanské obchodní akademii se oddal bohémskému a tuláckému životu (prošel pěšky mj. Slovensko, Halič, Uhry). V roce 1907 krátce vězněn za anarchistickou činnost. 1908 redigoval Ženský obzor, 1910 Svět zvířat, 1911 přispíval do Českého slova. V roce 1911 založil stranu mírného pokroku v mezích zákona, politickou mystifikaci karikující volební poměry, a vystupoval jako její kandidát (v tomto období spolu s F. Langrem, E. A. Longenem, E. E. Kischem a dalšími spoluautor řady kabaretních vystoupení, kde byl i hlavním účinkujícím). V roce 1915 odešel s 91. plukem na haličskou frontu, v září téhož roku se nechal zajmout. 1916 vstoupil do československých legií (publikoval v časopise Čechoslovan). V roce 1918 v Moskvě vstoupil do bolševické strany, 1918 do Rudé armády (ředitel armádní tiskárny v Ufě, náčelník oddělení pro práci s cizinci aj.). V prosinci 1920 se vrátil do Prahy. Zpočátku psal zejm. cestopisné povídky, črty a humoresky (mnohé byly zfilmovány), které publikoval časopisecky; po jeho smrti byly vydány knižní soubory (Smějeme se s J. Haškem I a II, Škola humoru, Malá zoologická zahrada, Dekameron humoru a satiry, Lidožroutská historie, Dědictví po panu Šafránkovi, Dobrodružství pana Tenkráta aj.). Charakteristickým rysem Haškových povídek je negace mravních a literárních konvencí a vzpoura proti byrokratickému a policejnímu režimu. K jeho literárnímu odkazu neodmyslitelně patří kabaretní scény a hry, které byly vydány pod názvem Větrný mlynář a jeho dcera; vyvrcholením parodicko-mystifikační tvorby jsou Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. Postava Josefa Švejka, hlavního hrdiny proslulého románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, se v Haškově tvorbě objevila již v roce 1902. Román se jedinečnou fabulí, parodií a absurdním grotesknem zařadil mezi významná díla nejen české, ale i světové literatury (přeložen asi do 54 jazyků, několikrát zfilmován i zdramatizován pro jevištní scénu; jsou s ním spjaty kongeniální ilustrace J. Lady).

Související hesla