Hasner Leopold

, rakouský politik; profesor na univerzitě ve Vídni a v Praze, v roce 1848 redaktor Prager Zeitung. 1867 – 70 ministr školství; prosadil zákon o osmileté povinné školní docházce. V roce 1870 byl krátce předsedou vlády.

Ottův slovník naučný: Hasner Leopold

Hasner: Hasner: R. von Artha Leopold, státník rak., syn před. (*15. břez. 1818 v Praze – 5. čna 1891 v Išlu). Vystudovav v Praze, byl od r. 1842 – 48 společně s Lasserem a Herbstem úředníkem dvorní komorní prokuratury ve Vídni. Navrátiv se r. 1848 do Prahy, stal se redaktorem officielní »Prager Zeitung«, r. 1849 mimoř. prof. právní filosofie a r. 1851 řád prof. politické oekonomie na universitě pražské. V době té napsal jakožto stoupenec Heglovy školy Grundlinien der Philosophie des Rechts und seiner Geschichte (Praha, 1851) a kromě četných článků časopiseckých System der polit. Oekonomie (1860, vyšel jen 1. díl). R. 1861 zvolen za Staré město pražské (od Čechů i Němců) do zem. sněmu a od sněmu opět do říšské rady a stal se hned vicepresidentem poslanecké sněmovny, načež r. 1863. když dosavadní president Hein zaujal po Pratobeverovi křeslo ministra spravedlnosti, jmenován předsedou sněmovny. Téhož r. povolán v čelo nové instituce: vyučovací rady. R. 1865 stal se prof. polit. věd na univ. víd. a jmenován r. 1867 doživ. členem panské sněmovny. T. r. zvolen městem Trutnovem do čes. sněmu a referoval 29. srpna 1868 v něm o zrušení zákona o obligátním vyučování druhému jazyku zemskému na středních školách, jež v nepřítomnosti Čechů bylo přijato. V kabinetu Auersperkově stal se Hasner: 30. pros. 1867 ministrem vyučování a jest původcem zákonů o obecném školství (osmiletá návštěva, interkonfessnost školy při konfessním vyučováni náboženství, státní dozor nad obecným školstvem), o manželství a o poměrech interkonfessních. Hasner: byl rozhodným centralistou a nepřál maďarskému vyrovnání ani federalistickým snahám slovanských národů, ačkoli svého času jako redaktor »Pr. Ztg« nutnost federativního zřízení Rakouska dokazoval. Po odstoupení min. Taaffa, Potockého a Bergra byl od 1. ún. do 4. dub. 1870 předsedou ministerstva, načež byl vystřídán hr. Potockým, ministrem federalistickým. Od té doby byl Hasner: činným nejvíce jen v panské sněmovně jako referent v církevně politických záležitostech. Mimo jiné mluvil v panské sněmovně proti rozdělení university pražské. Zanechal Denkwürdigkeiten, Autobiographisches und Aphorismen (Štutgart, 1892).