Hatzfeld Melchior

, habsburský polní maršál. V době třicetileté války bojoval na Rýně a proti Švédům. V roce 1644 se stal vrchním velitelem císařských armád. V březnu následujícího roku byl poražen a zajat L. Torstenssonem v bitvě u Jankova. Posledním jeho tažením byla válka Polska proti Švédsku. Jako spojenec Poláků se zasloužil o dobytí Krakova.