Hauerit

, krychlový minerál, sulfid manganu. V oktaedrech, zrnitý, celistvý, hnědý až černý, lesk obvykle matný. T = 4, hustota 3,4 – 3,5 g•cm–3. Vzniká v sedimentech bohatých na síru, v solných dómech a z fumarol. Častý na Sicílii (Itálie). Nazván podle rakouského geologa Josepha von Hauera (1778 – 1863).

Ottův slovník naučný: Hauerit

Hauerit krystalluje v poloměrných dodekaëdrických tvarech soustavy krychlové a jest soutvarý s pyritem; kusový bývá paprskovitě stebelnatý; štípe se dokonale dle ploch krychlových. T= 4; H= 3.46; barva jest tmavě hnědá, skoro černá, vryp hněděčervený. Hauerit jest MnS2. Jediné naleziště bylo u Kalinky nedaleko Báňské Bystřice, nejnověji nalezen hauerit u Raddusy na Sicilii. Vr.