Hauff Wilhelm

, německý prozaik; představitel pozdního romantismu. Autor mnoha pohádek, např. Chladné srdce, O malém Mukovi, Kalif čápem.

Ottův slovník naučný: Hauff Wilhelm

Hauff Wilhelm, spis. něm. (*1802 ve Štutgartě – †1827 t.), studoval v Tubinkách bohosloví (1820), stal se dom. učitelem u předsedy rady válečné Hügela a počal psáti fantastické povídky, čerpané většinou ze starých bájek a pověstí, jejichž cena je ve vypravovatelské lehkosti a zaokrouhlenosti; vydal je ve 3. roč. Märchenalmanachu (1825, 1826, 1827, Štutg.; často vydány o sobě jako Märchen). R. 1826 vydal I. díl Mitteilungen aus den Memoiren des Satans; r. 1827 následoval 2., ač i tak dílo neukončeno. R. 1826 vydal i histor. román Lichtenstein (Št., 3 d.), který svědčí zvláště o vlivu Waltera Scotta, jevě přes to smysl pro charakter krajiny i lidí (švábští sedláci zdařile jsou podáni). R. 1827 vydal román Der Mann im Monde (t.), podepsaný Heinr. Claurenem a napodobící také znamenitě jeho manýru, takže záhy pokládán jest za virtuosní parodii; přes to dílo působí ne dosti jasně, poněvadž parodující autor mnohde opravdu jen napodobí a Claurenovi vlastně podléhá. Sarkastický pamflet Kontroverspredigt über H. Clauren und den Mann im Monde (t., 1826) útočí na Claurena přímo. Následovaly pak Phantasien im Bremer Ratskeller (t., 1827), jež právem cení se nejvýše pro původní a rozmarnou náladovost, a Novellen (t., 1828, 3 d.), z nichž sluší jmenovati jako kabinetní čísla Die Bettlerin vom Pont des Arts a Das Bild des Kaisers. Vrátiv se z cest po Německu a Nízozemní, vedl skoro celý rok redakci Cottaova »Morgenblattų. Z lyrických básní Hauffových, jímavých svou prostotou, mnohá znárodněla. Jako povídkář vyniká Hauff nad romanopisce; měl bystrou vynalézavost, vtip, humor a zvláště vypravovatelskou svižnost, jež nejlépe se projevila v pracích menšího objemu. Sebrané spisy jeho vydali G. Schwab (Št., 1830 a n., 36 sv. a častěji) a kriticky Fr. Bobertag v Kürschnerově »Deutsche Nationalliter.« (t., 1889 – 93); dobrý výběr s úvodem M. Mendheim (Lipsko, 1891, 3 sv.). Srov. Klaiber, W. Hauff, ein Lebensbild (Št., 1881).

Související hesla