Haugiané

, norská pietistická sekta, kterou kolem roku 1795 založil Hans Nielsen Hauge (1771 – 1824). Pokládaje se za Bohem vyvoleného proroka, vystupoval proti náboženskému racionalismu. Jeho učení se příliš nelišilo od luteránství; neuznával duchovenstvo, protože každý má právo kázat. Poukazoval na brzký konec světa a hájil víru v milost Boží v Kristu a vnitřní obrození člověka v ní. Jeho sekta se rozšířila po celém Norsku a Dánsku.