Haugwitz Christian Heinrich Kurt

, pruský politik a diplomat; ke dvoru byl povolán králem Friedrichem Wilhelmem II. V roce 1791 vyslanec ve Vídni, 1792 státní ministr. 1802 – 04 a 1805 – 06 ministr zahraničí. Po porážce Pruska Napoleonem u Jeny 1806 propuštěn; od roku 1820 žil v Itálii.

Ottův slovník naučný: Haugwitz Christian Heinrich Kurt

Haugwitz Christian Aug., hrabě, státník pruský (*1752 na statku Peuke u slezské Olešnice – †1831 v Benátkách). Získav si svým mysticismem přízeň pruského krále Bedřicha Viléma, byl od něho r. 1792 jmenován vyslancem pro Vídeň a t. r. předsedou ministerstva, ve kterém úřadě působil r. 1793 při druhém rozdělení Polska a řídil politiku ve smyslu proticísařském. R. 1803 odstoupil, ale r. 1805 ujal se znovu řízení politiky a zavřel 15. pros. 1805 smlouvu schönbrunnskou, kterou Prusko postoupilo Francii země Ansbach, Cleve a Neuchâtel a obdrželo Hannoversko. Tím vzbudil proti sobě nevoli a když nepodařilo se mu zabrániti válce r. 1806 – 07, ve které Prusko bylo poraženo, odstoupil po bitvě u Jeny a žil na statcích svých v Slezsku, od r. 1820 v Italii. Viz jeho Fragment des mémoires inédits du comte de Haugwitz (Jena, 1837).