Hauková Jiřina

, česká básnířka a překladatelka; manželka J. Chalupeckého. Členka Skupiny 42. Autorka meditativní lyriky reflektující existenciální hledání jistot člověka moderní doby (Cizí pokoj, Motýl a smrt). Překládá zejm. z literatury anglické a americké (T. S. Eliot).

Související hesla