Hauptman Herbert Aaron

, americký matematik a krystalograf; profesor biofyziky na State University of New York v Buffalu (od 1970), od 1972 ředitel Medical Foundation of Buffalo (nyní Hauptman-Woodward Medical Research Institute, Inc.) tamtéž. V roce 1985 mu byla udělena (spolu s J. Karlem) Nobelova cena za chemii za výzkum struktur anorganických i organických látek pomocí difrakce rentgenového záření a za vypracování matematických metod pro její vyhodnocování.

Související hesla