Hausa

, hauština – nejznámější a nejrozšířenější jazyk z čadské větve afroasijské rodiny (viz též klasifikační přehled jazyků). Mluví jím asi 25 miliónů osob v Nigérii, Nigeru, severním Beninu, Togu, Ghaně; menšinami, popř. jako lingua franca (viz též jazyk), je užíván i v dalších západoafrických státech. Rysy flexívní (přípony, předpony, vpony), pády jsou signalizovány zakončením předchozího řídícího slova; některé gramatické významy jsou rozlišeny tónovým průběhem. Spisovná hausa se vytvářela na základě islámských textů a užívala arabské písmo; bohaté písemnictví i v latince (v 60. letech pod patronací UNESCO pokus sjednotit pravopis v Nigérii a Nigeru); moderní termíny se přejímají z angličtiny.

Související hesla