Hausenblas Karel

, český jazykovědec; profesor na Univerzitě Karlově v Praze. Žák B. Havránka, V. Skaličky a V. Šmilauera. Přední představitel české stylistiky poválečného období (Výstavba jazykových projevů a styl). Zabývá se jazykovou kulturou a analýzou fungování některých gramatických jevů (Vývoj předmětového genitivu v češtině).