Hauser Přemysl

, český jazykovědec. Díla: Tvoření podstatných jmen v době národního obrození, Nauka o slovní zásobě, Odvozování podstatných jmen.