Hauské státy

, konfederované městské státy na severu Nigérie v 10. – 19. stol.; prosperovaly zejm. z obchodu. V 15. stol. ze sousedního Mali rozšířen islám. Rozkvět hauských států zvl. od 17. stol. Kroniky a ústní tradice uvádějí sedm pravých hauských států (Kano, Rano, Zaria, Daura, Biram, Katsina a Gobir) a sedm sousedních nepravých. 1805 – 10 včleněny do fulbského sokotského chalífátu. V roce 1900 přešly pod britskou správu a staly se protektorátem Severní Nigérie.

Související hesla