Hausmannit

, čtverečný minerál, oxid manganu. Tvoří pyramidalní krystaly a dvojčata, častěji je zrnitý, černý, kovově lesklý, štěpný. T = 5,5, hustota 4,84 g•cm–3. Vzniká na křemenných žílách s rudami manganu a železa, v sedimentech s vysokým obsahem manganu, v některých skarnech, např. v Långbanu ve Švédsku. Nazván podle německého mineraloga, profesora Johanna Friedricha Ludwiga Hausmanna (1782 – 1859).

Ottův slovník naučný: Hausmannit

Hausmannit krystalluje v jehlanech čtverečných, jichž obyčejně pět v plochách jehlanu druhořadého v paterče srůstá; kusový jest zrnitý, klamotvary hausmannitu známy jsou po manganitu a vápenci. Hausmannit štípe se dokonale podle plochy zpodové, nedokonale podle obou jehlanců čtverečných; T = 5 – 5.5; H = 4.7 až 4.9. Barva jest černá, vryp tmavě hnědý, lesk kovový. Hausmannit jest Mn (Mn2) O4; neroztápí se, v kyselině solné vylučuje chlór, v sehnané kyselině sírové prášek hausmannitu červená. Známá naleziště jsou Ohrenstock a Ilmenau v Durynsku, Ilfeld na Harcu, též v Norsku a ve Švédsku. Hausmannit pojmenován dle něm. mineraloga J. F. L. Hausmanna. Vr.