Hausner Rudolf

, rakouský malíř. Absolvent vídeňské akademie; významný představitel vídeňské školy fantastického realismu. Začínal s expresionismem, přes metafyzickou malbu se dostal k přesnému provedení fantazijních námětů (Adam a jeho dvojník, Adam podle měřítka).

Související hesla