Hausse

, většinou déletrvající všeobecný vzestup kursů na burze.

Ottův slovník naučný: Hausse

Hausse [ós], slovo franc., znamená zvyšování cen, stoupání kursů cenných papírů a zboží, jež jsou předmětem bursovních obchodů. Stoupání kursů bývá někdy následkem přirozených poměrů (když poptávka přirozeným způsobem převyšuje nabídku), někdy i následkem nepoctivých spekulací. Přirozeně stoupají kursy, když kupec cenného papíru (věřitel) nebo kupec zboží má naději zisku (spekulace à la hausse) buď proto, že hmotné poměry prodavače (dlužníka) jej k tomu opravňují, nebo (běží-li o zboží) že očekává zmenšenou nabídku, způsobenou buď neúrodou, nebo zákazem dovozu cizího zboží atd. Nepřirozeně stoupají kursy, když bursovní spekulanti fingují velkou poptávku a kupují cenné papíry nebo zboží jen proto, aby, vyhnavše kurs do výše, najednou cenné papíry nebo zboží za vysokou cenu prodali. Obyčejně spojují se bursovní spekulanti (haussiers, mineurs, angl. bulls) ve společenstvo zv. »mine«. Opak slova haussejest baisse.

Související hesla