Haussista

, účastník burzovních termínových obchodů, spekulující se vzestupem ceny. Kupuje zboží nebo cenný papír za sjednanou cenu nebo kurs s pozdějším datem realizace obchodu v přesvědčení, že do té doby cena nebo kurs stoupne. Dosažený rozdíl v ceně nebo kursu je jeho ziskem.