Hauteriv

, stratigrafický stupeň spodní křídy (odzdola třetí). Následuje po stupni valangin, po něm je stupeň barrem.

Související hesla