Hautreliéf

[orelijéf], francouzské označení vysokého reliéfu.