Havdala

, judaismus obřad zakončující sabat a svátky.