Havelka Bedřich

, český fyzik, jeden ze zakladatelů české moderní průmyslové optiky. Pedagog na PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Autor publikací Geometrická optika I, II, Spektrální analýza, spoluautor vysokoškolských učebnic fyziky.