Havelka Jiří

, český právník a politik. 1933 – 38 rada Nejvyššího správního soudu. Od prosince 1938 do dubna 1939 ministr bez portfeje, pověřený řízením presidentské kanceláře, 1939 – 41 ministr dopravy, 1939 – 40 místopředseda protektorátní vlády, zároveň 1939 – 41 přednosta kanceláře státního presidenta. Důvěrník E. Háchy, blízký spolupracovník generála A. Eliáše v domácím odboji. 1941 – 45 vězněn okupanty nejprve na Pankráci, poté v domácím vězení. Po válce obviněn z kolaborace, avšak Národním soudem 1947 zcela osvobozen.