Havelka Jiří

, český filmový historik a publicista; jeden ze zakladatelů Sdružení filmových novinářů (1938). Autor ročenek Československé filmové hospodářství (1929 – 70), knih o filmu (Kronika našeho filmu) a filmografie Československé krátké filmy 1954 – 70.