Havelka Roman

, český malíř, krajinář, grafik. Patří k druhé generaci Mařákových žáků, hlásil se k lyrickému romantismu (Z Bítova), vliv impresionismu 1904 – 1910 (Podzimní krajina), blížil se k secesní stylizaci (Lesní cesta).