Havez

, Adenostyles – rod dvouděložných rostlin z čeledi hvězdnicovitých. V ČR roste na horských lukách havez česnáčková, Adenostyles allariae, jeden z pěti druhů, vyskytujících se v Eurasiji.