Havíř

, starší označení pro horníka, který pracoval přímo při dobývání.

Ottův slovník naučný: Havíř

Havíř (z něm. Hauer či Häuer, rus. haver, pol. hawerz, franc. haveur, piquer, angl. hawer, pikeman) nazývá se v hornictví horník, který vlastní prací hornickou, jako trháním skal, dobýváním hornin a nerostů, se zaměstnává.