Havlena Václav

, český geolog a paleontolog; odborník v oblasti petrologie ložisek uhlí. Zakladatel a průkopník moderní uhelné geologie. Hlavním těžištěm jeho zájmu byly uhlonosné jednotky v Čechách a na Moravě, věnoval se i problematice regionální geologie. Autor řady odborných prací, monografií a učebnic, stěžejní dílo Geologie uhelných ložisek.