Havlenka

, vidlice sloužící jako opora vesla, dnes obvykle otočná.