Havlíčkův Brod

, okresní město ve východních Čechách na řece Sázavě; 24 700 obyvatel (1999). Průmyslové a kulturní středisko horního Posázaví a Českomoravské vrchoviny; průmysl strojírenský, textilní, potravinářský, plastických hmot. Významná železniční křižovatka. – Původně hornická obec (těžba stříbra), městem od roku 1256 jako Smilův Brod, od 1308 Německý Brod, současný název od roku 1945. Zbytky městského gotického opevnění (1307 – 10), pozdně gotická radnice s renesanční úpravou, chrám Nanebevzetí Panny Marie s nejstarším ulitým zvonem v Čechách (1300).

Související hesla