Havlová Olga

, první manželka V. Havla. V 70. a 80. letech aktivistka českého disentu (mj. v době uvěznění svého manžela vedla samizdatovou Edici Expedice); v roce 1990 založila humanitární organizaci Výbor dobré vůle (zaměřenou na pomoc těžce zdravotně a mentálně postiženým lidem) a až do konce svého života řídila jeho činnost. Od 1990 čestná předsedkyně Junáka. Byla držitelkou řady vyznamenání a poct. V roce 1993 získala titul Žena roku, udělovaný v Norsku (jako jediná z dosud oceněných, která neměla norskou státní příslušnost).

Související hesla