Havola

, německy Havel – řeka v severovýchodním Německu; délka 343 km, plocha povodí 24 350 km2. Pramení v Meklenburské jezerní plošině, protéká Berlínem, ústí zprava do Labe. Propojena sítí průplavů s okolními toky (Labem, Odrou, Sprévou) a jezery. Významná pro dopravu, splavná 228 km.

Ottův slovník naučný: Havola

Havola (něm. Havel), největší přítok Labe s pravé strany v Německu. Vytéká z jezera Dubeckého (Dambecker-See) sev.-záp. od Nové Střelice v Meklenbursku, brzy vstupuje na půdu braniborskou a vtéká do Labe naproti Vrbnu (Werben). Pramen od ústí vzdálen jest asi 90 km, vývoj řeky měří 360 km. Havola jednak sama tvoří mnohá jezera, jednak pije vodu některých. Z přítoků jmenovati jest na straně pravé Rin (Rhin) a Dosu (Dosse), na levé Sprevu a Plavu. Soustava průplavů dílem ulehčuje a zkracuje plavbu po splavné většinou Havole, dílem odvodňuje půdu, dílem spojuje Havolu s jinými řekami. Nejdůležitější průplavy jsou Finovský, Plavenský a velký Havolský (Havelländischer Hauptcanal neb Grosser Hauptgraben, 70 km dl.). Havola vzpomíná se již r. 789 (Annal. Lauriss.) a od té doby často. Pp.

Související hesla