Havran polní

, Corvus frugilegus – černě zbarvený pták z čeledi krkavcovitých. Žije v širokém pásmu od západní Evropy až po východní Asii. V ČR obývá lesy v nižších polohách. Hnízdí v koloniích v korunách stromů, živí se rostlinnou i živočišnou potravou, za kterou vyletuje na volné plochy, louky a pole. Od října do března v nížinách ČR přezimují havrani ze severu východní Evropy; zdržují se zejm. na okrajích a v okolí měst. Havrani z území ČR zimují ve Španělsku a v jižní Francii.

Ottův slovník naučný: Havran polní

Havran: Havran: polní (Corvus frugilegus) jest štíhlejší než vrána, černý zobák jeho délky běháku jest u kořene rovný, u konce slabě dolů sehnutý; staří ptáci mají zobák u kořene lysý. Peří jest černé s leskem do fialova nebo do modra. Délka těla 47 – 50 cm, křídel 35 cm, délka ocasu 19 cm. Žije v Evropě místy stále, u nás stěhovavě. K nám přilétají již v únoru a v březnu, hnízdí se družně, nikoli však bez sváru a křiku, jenž zní kráá, kroá. Když povyrostla druhá mláďata, slétají se v houfy, které s kavkami a špačky po hojnější potravě slídí a v říjnu neb i později odlétají na jih, ač ne všichni. Sbíráním hmyzu v polích a na lukách stává se havran: polní užitečným. Bše.