Havránek Bedřich

, český malíř. Studoval na pražské Akademii. Autor převážně krajinářských motivů českého venkova a staropražských námětů (Čertovka, Helmovy mlýny). V tvorbě převládá popisnost a sentimentálně idylická nálada.

Ottův slovník naučný: Havránek Bedřich

Havránek: Havránek: Bedřich, malíř čes. (*1821 v Praze), žák krajinářské školy Ant. Manesa, která r. 1835 při pražské akademii znovu byla zřízena. Spolužáky jeho byli Herold, Brechler, Kautský, Liehm a j., kteří zároveň s ním po smrti Manesově podali se novému vlivu prof. Haushofera. Manes i Haushofer vedli však žáky své pouze k plastickému a objektivně formovému názoru krajinnému, nedovedouce fixovati subjektivní elementy náladové a suggestivní. Proto i u Havránnka převládá určitost detailů, kresba, linie a kontura, ale naprosto nedostává se vzduchu, světla a náladového prostředí. Havránek: nezná měkkých nuancí barev, fialových a šedivých, splývavých a vířivých, jeho paleta jest střízlivá, štětec úzký, bojácný a hrotitý, technika úzkoprsá. Při tom jest Havránek: nesmírně pilný a dovede způsobem překvapujícím prokresliti nejzazší pozadí tak podrobně, že rozeznáváme jednotlivé rostliny; píle ta však zároveň není než svědectvím o nesprávnosti theorie krajinářského realismu let čtyřicátých, školy Rubenovy a Haushoferovy. Veřejného života uměleckého účastnil se Havránek: od r. 1843, kdy poprvé vystavoval Krajinu na Labi. Od těch dob skoro každoročně účastnil se výstav. Z krajin jeho jmenujeme: Chiemské jezero (1844 J. Svoboda v Sobotce); Rybářská chatrč na Frauenchiemsee (1847); Podzimní jitro (t. r.); Les na jaře (1849); Podzimní jitro na Horním jezeře (t. r.); Krajina u Královského jezera (1850); Selský dvůr v Išlu (1852); Les na jaře (1853); Bukový les (1854); Partie ze Sudet (1855); Mlýn v bavorských horách pří dešti (1845); Wagingersee u Salcpurku (1848); Ze Šumavy (t. r.); Opuštěný mlýn v údolí Punkvy na Moravě (1852); Krajina na Moravě (1857); Partie z Ouporu u Mělníka (1870). Z obrazů jmenovaných Havránek: později některé opakoval, jako na př. mlýn v údolí Punkvy (1892). Z novějších prací jmenujeme ještě jen: Selský dvůr v Sudetách (1860); Mlýn v Dürenthalu (1872); Selský dvůr ve Vidimi, Královské jezero (1866, majetek hrab. Thun-Hohensteina); Sv. Ivan u Berouna (maj. dra Bergera v Praze); Židovský hřbitov v Praze (maj. sl. Zd. Braunerovy v Paříži). Havránek:, jenž nyní žije v Praze a v Chuchli, mnoho cestoval a to nejen v Čechách a na Moravě, ale zejména jako všichni žáci Haushoferovi rád chodíval do Alp a k Chiemskému jezeru nebo do Šumavy; mimo to cestoval v Polsku, již. Německu a ve Francii. Po nějaký čas byl Havránek: učitelem arciknížete Ludvíka Toskánského a illustroval mimo dílo »Die Baleare◁ (vyd. arcikníže Ludvík Salvator) také Ottovy »Čechy«. J-k.

Související hesla