Havránek Bohuslav

, český jazykovědec, slavista a bohemista; profesor na univerzitě v Brně a na Univerzitě Karlově v Praze. Žák J. Zubatého, O. Hujera. Zabýval se zejm. dějinami a teorií jazykové kultury, českými dialekty a balkanistikou. Spoluautor České mluvnice (s A. Jedličkou), hlavní redaktor Příručního slovníku jazyka českého, vedoucí redaktor Slovníku spisovného jazyka českého I – IV a autor práce Genera verbi ve slovanských jazycích.

Související hesla