Havýš

, název pro ryby z řádu čtverzubců; zahrnuje rody Ostracion, Lactophrys a Lactoria. Přes 20 druhů obývajících dna mělkých příbřežních zón tropických moří. Tělo havýšů pokrývá kostěný pancíř, hřbetní a břišní ploutve včetně pánevního pásma chybějí. Prsní ploutve napomáhají dýchání, protože skřele jsou téměř nepohyblivé a žaberní štěrbina je úzká (viz též žábry).