Hawkins, sir John

, anglický admirál a mořeplavec; původně pirát a obchodník s otroky. 1573 – 93 se věnoval budování anglického loďstva; prosazoval výstavbu rychlých, pohyblivých a dobře vyzbrojených lodí (galeon). V roce 1588 se jeho taktika potvrdila v boji proti španělské invazní Armadě. V protišpanělském zápase neváhal ani před podporou pirátských akcí; na jedné z nich, které se účastnil spolu s F. Drakem, zahynul.

Ottův slovník naučný: Hawkins, sir John

Hawkins: Hawkins: John, sir, plavec angl. (*1520 v Plymouthu – †1595), byl pirát a otrokář, čímž získal ohromné jmění. Podskočiv španěl. krále Filipa, došel přízně Alžbětiny, stal se pokladníkem angl. loďstva, r. 1588 bojoval jako viceadmirál proti »nepřemožitelné armádě«, velelodi »Victory«, načež povýšen za rytíře. Hawkins: byl nízký charakter, styk s Drakem však postavil jej nezaslouženě do lepšího světla.