Hay Jan Leopold

, český biskup královéhradecký od roku 1780; představitel a praktik osvícenského katolicismu v Čechách. 1777 – 79, ještě jako mikulovský probošt, se vyznamenal při vyšetřování a uklidňování náboženských nepokojů na Valašsku. V biskupském úřadu stoupenec josefínské tolerance, pečoval o realizaci josefínských náboženských reforem.