Haydn Michael

, rakouský skladatel, varhaník a pedagog; bratr Josepha Haydna. Od roku 1763 dvorní hudebník a koncertní mistr (později i dvorní varhaník) arcibiskupa v Salcburku. Autor zejm. chrámové hudby (Te Deum, mše, rekviem), symfonií, instrumentálních koncertů, komorních, varhanních a jiných skladeb. K jeho žákům patří i C. M. von Weber.

Ottův slovník naučný: Haydn Michael

Haydn: Haydn: Michael, bratr před., varhaník a hud. skladatel (*1737 v Rohravě – †1806 v Salcpurku). Po 10 let byl vokalistou při chrámu svatoštěpánském (do r. 1755). Věnoval se také hře varhanní a theoretickým cvičením a stal se r. 1757 biskupským kapelníkem ve Velkém Varadíně, r. 1762 arcibisk. ředitelem orchestru, později koncertním mistrem a varhaníkem v Salcpurku. Byl plodný v kostelní hudbě, složil 24 latinské a 4 něm. mše, 2 requiem, 114 gradualií, 67 offertorií; mimo to několik oper a oratorií, 30 symfonií, 3 smyčc. kvarteta, po jednom smyčc. kvintetu a sextetu a 50 praeludií pro varhany. Většina děl zůstala dle vůle skladatelovy v rukopise. R. 1833 uveřejnil benediktinský mnich M. Bischofsreiter pode jménem »Partitur-Fundamente« cvičení v generálním bassu sepsaná pro Haydn:ovy žáky, z nichž vynikli zvláště Reicha a C. M. v. Weber. V Čechách zobecněla Haydn:ova mše Zde v skroušenosti padáme.

Související hesla