Hayek Friedrich August von

, britský ekonom a sociální filozof rakouského původu; 1931 – 50 profesor univerzity v Londýně (London School of Economics and Political Science), 1950 – 62 profesor University of Chicago, 1962 – 68 univerzity ve Freiburgu im Breisgau. Zastánce důsledného liberalismu, tvrdý kritik keynesovské teorie, odpůrce jakýchkoli zásahů státu do působení trhu. Po 2. světové válce se zabýval i jinými společenskými vědami a procesy utváření společenského řádu jednáním svobodných jedinců. Z prací: Prices and Production (Ceny a výroba), Profits, Interest and Investment (Zisky, úrok a investice), The Pure Theory of Capital (Čistá teorie kapitálu). Česky vyšlo: Cesta do otroctví, Právo, zákonodárství a svoboda. V roce 1974 mu byla udělena (spolu s G. Myrdalem) Nobelova cena za ekonomii.

Související hesla