Hayes Rutherford Birchard

, americký politik. 1865 – 67 republikánský člen Kongresu, 1868 – 72 a 1875 – 76 guvernér státu Ohio. 1877 – 81 prezident USA. Konfliktní volba do úřadu měla za následek ukončení rekonstrukce Jihu a konec smíru s jižními státy. Jih se po odvolání federálních vojsk znovu dostal pod kontrolu plantážníků. Ve snaze o umírněně reformní politiku a omezení korupce narazil na odpor Kongresu.

Ottův slovník naučný: Hayes Rutherford Birchard

Hayes: Hayes: Rutherford Birchard, devatenáctý president Spoj. Států amerických (*1822 v Delaware – †1893 ve Fremontu v Ohiu). Vystudovav práva v Cambridgei, usadil se jako advokát v Cincinnati a bojoval jako plukovník a r. 1865 jako generál ve válce s Jižními státy. V l. 1867 – 75 byl guvernérem v Ohiu a r. 1876 jmenován byl od republikánské strany kandidátem na presidentství proti demokratu Sam. J. Tildenovi; volba byla nerozhodná a Hayes: neměl potřebné většiny, ale zvláštní, pro tento případ sestavený smírčí soud (Electoral-Commission) uznal 19 pochybných hlasů a Hayes: dne 2. břez. 1877 prohlášen jest za zvoleného. Úřad zastával spravedlivě a nestranně a snažil se upřímně, aby uklidil protivy způsobené v zemi válkou občanskou; ale nedostávalo se mu někdy patřičné ráznosti a důslednosti. R. 1881 odstoupil a žil ve Fremontu. Viz Howells, Life and character of R. B. Hayes: (New.York, 1876).