Hayova doktrína

, tzv. doktrína otevřených dveří v Číně, formulovaná v roce 1899 státním tajemníkem USA J. M. Hayem. Požadovala zrušení sfér vlivu a umožnění každé velmoci působit na celém území Číny bez překážek ze strany jiné velmoci. Cílem bylo zajistit USA podíl na exportu kapitálu a zboží. Později byla Hayova doktrína uplatňována i v jiných částech světa. V roce 1900 doplněna požadavkem uznání celistvosti Číny. Konkurenční mocnosti s ní vyslovily formální souhlas 1899 – 1900 a znovu na washingtonské konferenci 1921 – 22.

Související hesla