Hazard


1. činnost, jejíž výsledek závisí na náhodě, vysoké riziko; 2. výpočetní technika konflikt mezi logickými impulsy, vznik takové kombinace logických vstupů, která vede k nežádoucímu tvaru logické kombinace impulsů na výstupu soustavy a k nežádoucí reakci řízeného systému.

Související hesla