Házená

, kolektivní míčová hra, při níž se míč dopravuje do branky házením. Vznikla na přelomu 20. stol. spontánně ve Skandinávii, Německu i v Čechách. Současný způsob hry – mezinárodní házená – vznikl ve 20. letech 20. stol. v Německu (dříve se hrálo o 11 hráčích). Na hřišti soupeří dva sedmičlenné týmy, hrací doba 2 × 30 min. Viz též národní házená.

Související hesla