Hazlov

, obec v západních Čechách v okrese Cheb 10 km jihovýchodně od Aše, ve Smrčinách; 1 490 obyvatel (1999). V 18. stol. železářská huť, v roce 1822 přádelna a tkalcovna, výroba punčoch. – Původně raně gotická tvrz z poloviny 13. stol., raně gotický kostel z poloviny 13. stol., barokizován 1687 – 88.

Ottův slovník naučný: Hazlov

Hazlov (Haslau), far. ves v Čechách, hejt. a okr. Aš; 226 d., 2084 ob. n. (1890), kostel Pozdvižení sv. Kříže r. 1687 vystavěný, 5tř. šk., ev. fara, čet. stanice, pš., telegraf a žel. st. rak. stát. dr. (Cheb-Aš-Rossbach), 2 továrny na bavln., lněné a vlněné látky, 2 mlýny, značný průmysl a obchod tkalcovský. – Alod. statek Hazlov, k němuž náleží v Hazlově zámek, dvůr, pivovar, zaujímá 552.07 ha, jsa majetkem Bedř. šl. z Helmfeldu. Tvrz Hazlov bývala šlecht. sídlem, jehož majetníci (ve 2. pol. XV. stol.) se vystěhovali z Chebska do Čech, kde se usadili pode jménem Hazlovských z Hazlova.