Z Hazmburka Zbyněk Zajíc

, český šlechtic, pátý pražský arcibiskup 1403 – 11. Do roku 1408 podporoval reformní hnutí, poté protivník názorů J. Viklefa (1410 dal spálit jeho knihy) i J. Husa. Znepřátelil si českého panovníka a ujel do Uher, kde v Prešpurku (Bratislava) zemřel.