HD

a) high density – vysoká hustota. Označení disket s kapacitou vyšší, než je základní (DD). Kapacita HD 3,5palcové diskety je 1,44 MB; b) viz hard disk.