Heaney Seamus

, irský básník píšící anglicky. Syn katolického farmáře. První sbírky přírodní poezie vznikly pod vlivem T. Hughese. Sbírka Přezimování pod širým nebem rozšiřuje přírodní tematiku o otázky vztahu historie, staré irské kultury a keltské mytologie k současnosti. Zájem o politické otázky Severního Irska a jejich vztah k historickému a kulturnímu kontextu severní Evropy se projevuje ve sbírkách North (Sever) a Field Work (Polní práce). Česky vyšel též výbor Jasanová hůl. V roce 1995 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.

Související hesla