Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy

, zámořského teritorium Austrálie na jihu Indického oceánu jihovýchodně od Kerguelen v antarktické oblasti, bez stálého osídlení. Heardův ostrov (368 km2), skupina McDonaldových ostrovů (celkem 180 km2). Skalnaté ostrovy vulkanického původu, horniny sopečné, vápence. Na ostrově Heard činná sopka Mawson Peak v masivu Big Ben , 2 745 m n. m., 80 % povrchu ostrova zaledněno. McDonaldovy ostrovy mají lávový reliéf, maximální výška 230 m n. m., bez zalednění. Od roku 1947 patří Austrálii. Pobřežní oblasti ostrovů, které jsou jedinečným příkladem utváření reliéfu působením vody a drsných klimatických podmínek bez vlivu živých organismů, jsou od roku 1997 součástí světového přírodního dědictví UNESCO.

Související hesla