Hébert Georges

, francouzský tělovýchovný odborník. Zakladatel francouzské přirozené metody tělesné výchovy. V roce 1913 ředitel atletické koleje v Remeši; 1919 zakladatel dívčí tělovýchovné školy Paléstra. V knize Zákoník síly rozpracoval metody sledování účinnosti tělovýchovného procesu (testy), zavedl osobní výkaz cvičence a lékařské kontroly. Prosazoval přirozená cvičení: běh, skok, šplh, zvedání předmětů, házení, úpoly a plavání. Jeho názory ovlivnily vznik zákona o tělesné výchově ve Francii (1920).